Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Raadhuis voor creatieve communicatie B.V. (hierna Raadhuis Creatief Bureau) verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en e-mailadres
 • Contactgegevens
 • Bedrijfsgegevens en zakelijke contactgegevens
 • Activiteiten op de website
 • IP-adres
 • Uniek ID 
 • Beeldmateriaal

Waarom we deze persoonsgegevens nodig hebben

Contact

Wanneer je een e-mail, een ingevuld contactformulier of op een andere wijze contact opneemt met ons, zullen we de berichten gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen leveren gebruiken wij jouw naam, bedrijfsgegevens en (zakelijke) contactgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met jou te kunnen onderhouden, de dienst te kunnen leveren en voor onze fiscale bewaarplicht. Deze gegevens bewaren wij maximaal 5 jaar nadat wij voor het laatst een dienst hebben verleend, of tot 7 jaar in het kader van onze fiscale bewaarplicht.

Voor de uitvoering van onze diensten gebruiken wij ook persoonsgegevens van jouw eindklanten en medewerkers. Ten aanzien van deze persoonsgegevens zijn wij verwerker. Dit komt omdat wij deze gegevens alleen in jouw opdracht verwerken, en deze persoonsgegevens niet zullen inzetten voor eigen doeleinden. Enkel de geaggregeerde data gebruiken wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Dat betekent dat je deze betrokkene zelf goed moet informeren over waarvoor jullie de persoonsgegevens gebruiken.

Referenties en portfolio

Met jouw toestemming gebruiken we beeldmateriaal op Raadhuis.com, bijvoorbeeld voor referenties of in ons portfolio. Deze informatie bewaren we voor de duur dat dit relevant is voor onze dienstverlening, of totdat jij je toestemming voor het gebruik hiervan intrekt.

Nieuwsbrief

Maandelijks sturen we een nieuwsbrief uit naar onze opdrachtgevers. Na toestemming zetten we je op onze lijst met je e-mailadres en naam. Je kunt je uitschrijven voor deze nieuwsbrief via een link onderaan de mail of door contact met ons op te nemen. 

Delen met anderen

Raadhuis Creatief Bureau deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Of als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Raadhuis Creatief Bureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken op deze site met de volgende bedrijven:

 • Cookieverstrekkers, zoals Google (analytics), Meta en LinkedIn (zie hiervoor het overzicht van cookies en bijbehorende doeleinden) 
 • Leadinfo: houdt bij welke bedrijven onze website bezoeken aan de hand van het ip-adres.
 • IT-dienstverleners, waaronder onze hostingpartij en maildienstverlener
 • De leveranciers van de administratietools
 • De door ons ingeschakelde consultants en adviseurs
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten

Jouw persoonsgegevens, behoudens cookie-informatie, worden zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen, kunnen we besluiten dienstverleners buiten de EER in te zetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht en het recht om toestemming in te trekken.

Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@raadhuis.com. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij je mogelijk om extra informatie. Dit ter bescherming van jouw privacy. Raadhuis Creatief Bureau zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.raadhuis.com
Telefoonnummer: 072-5640715
Bedrijfsadres: Kerklaan 9, 1829BS, Alkmaar
Postadres: Kerklaan 9, 1829BS, Alkmaar
e-mail: info@raadhuis.com

Komen we er samen niet uit? Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Raadhuis Creatief Bureau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@raadhuis.com. Raadhuis Creatief Bureau heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

In kaart brengen website bezoek

Raadhuis.com gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/moet-ik-cookies-accepteren-om-alle-functionaliteit/

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.