Vonk

We willen met Leven Lang Ontwikkelen samen nog beter kunnen doen wat de maatschappij van ons vraagt.

Onderzoek

Om informatie uit alle geledingen op te halen hebben we een korte vragenlijst gemaakt. Deze hebben we aan verschillende groepen binnen beide organisaties gestuurd. De opbrengsten hiervan zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van zowel de naam als de visuele identiteit.

De naam

Vonk. Een omgeving waar je leert, maar niet alleen in traditionele zin. Een omgeving van inspiratie. Van mogelijkheden. Vooral door de mensen die er werken, studeren en (bij)leren. Een omgeving waarin we ondernemend en innovatief zijn. Samen met het bedrijfsleven, de regio en anderen. Elkaar een spiegel voorhouden, iets zien wat jij misschien nog niet ziet. Met elkaar komen we erachter waar onze krachten liggen. Inspiratie uit mensen. Vonk stimuleert dat. Op onze scholen denken we om elkaar en helpen we elkaar om ons best te doen. Met elkaar houden we een open en nieuwsgierige blik. Vonk: Vol Inspiratie.

De vonk laten overslaan, het vuurtje laten ontbranden. We willen het verschil proberen te maken en goed onderwijs aanbieden dat past bij de persoon en de arbeidsmarkt.

De visuele identiteit

Het beeldmerk staat voor de stap omhoog, de groei en de sprong die je kunt maken binnen de opleidingen. We hebben bewust niet een vonk letterlijk verbeeld maar juist wat er gebeurt nadat de vonk is overgeslagen.

Uitwerking visuele identiteit

We hebben de visuele identiteit vervolgens in een breed scala aan middelen uitgewerkt: folders, visitekaartjes, geveldoeken, de website, display banners, social posts, tasjes, rapporten, animaties, roll-up banners, enzovoort.

De toepassing van de identiteit en de regels die daarvoor gelden hebben we opgesteld in een handboek die we samen met alle relevante open bestanden aan de communicatie-afdeling hebben opgeleverd.